Elam Klub

Komentáre  31
Sem idem  4
Fotky  2

Vysokoškolský klub ELAM nie je len barom alebo diskotékou, ako to vníma väčšina ľudí. ELAM bol založený ako vysokoškolský klub pre študentov v roku 1982 a stále ním je.

Okrem diskoték a prevádzky barov organizujeme koncerty známych, ale aj začínajúcich hudobníkov, hudobné kaviarne, premietania športových podujatí alebo profily muzikantov či filmových tvorcov.

Pre naších členov ponúkame realizáciu v záujmových krúžkoch.


Tin, Mar
Rating 5/5 Rating 5/5 Rating 5/5 Rating 5/5 Rating 5/5

Šedivoková, Daniela
Rating 5/5 Rating 5/5 Rating 5/5 Rating 5/5 Rating 5/5

najlepší klub v mlynskej

Stefkovic, Marek
Rating 5/5 Rating 5/5 Rating 5/5 Rating 5/5 Rating 5/5

Ftorek, Milan
Rating 1/5 Rating 1/5 Rating 1/5 Rating 1/5 Rating 1/5