Klub Umelcov

Komentáre  8
Sem idem  
Fotky  2

Klub umelcov vám ponúka kultivované prostredie a kvalitné kaviarenské občerstvenie. Klub umelcov sídli v poschodí budovy Slovenskej výtvarnej únie (bývalá Umelecká beseda slovenská z roku 1926) pri Starom moste, v centre Bratislavy.
KLUB je znovu obnovený a okrem príjemného posedenia a oddychu je tu možné organizovať kultúrno-spoločensko akcie (pre cca 60 hostí). Súčasťou interiéru Klubu sú komorné výtvarné výstavy (cca 20 diel), prezentácie tvorby slovenských i európskych umelcov v trvaní 3-5 týždňov.
Stretávajú sa tu umelci i návštevníci všetkých generácií, väčšinu našej klientely tvorí najmä mladá generácia a vysokoškolskí študenti.
KLUB UMELCOV vás všetkých víta a teší sa na stretnutie s vami.